404 error

404 error eller error 404 är en standardfelkod i HTTP-protokollet som betecknar att webbsidan som efterfrågats inte finns eller inte kan hittas. Uttrycket 404 är vanligt och i överförd betydelse kan det emellanåt användas istället för "finns inte" eller "fel", oftast i tekniska sammanhang. 404-felkoden ska inte förväxlas med "server not found" eller liknande fel.

Externa länkar

Keywords: 404 error,404 (internet),404 Error,Error 404,HTTP 404